โรงเรียนอมตวิทยา
121 หมู่ 4   ตำบลหนองสองห้อง  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
เบอร์โทรศัพท์ 043-491036 , 092-4934858
Email : amtech2012@outlook.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/amatawittaya2500
Line : @amataschool
 
พัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอมตวิทยา
ผู้ดูแลระบบ นายอธิวัฒน์ ยาตาแสง โทร.093-3682209