เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

 
       
 
 
 

 
 
ข่าวดี ระดับมัธยมศึกษาเปิดรับสมัครรอบ2 ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม - 30 เมษายน 2563
สมัครเรียน พร้อมมอบตัว รับฟรี อุปกรณ์การเรียน , ชุดนักเรียน และมีสิทธิ์เรียนปรับพื้นฐานด้านการพัฒนาความจำ
 
 

 

 

Administrator