ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 มิ.ย. 61 วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
13 พ.ย. 60 ถึง 17 พ.ย. 60 กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
30 ต.ค. 60 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2
26 ก.ย. 60 ถึง 03 ต.ค. 60 สอบปลายภาค
08 พ.ค. 60 เปิดเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560
05 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4
03 ธ.ค. 59 งานครบรอบ 60 ปี อมตวิทยา
27 ก.ย. 59 ถึง 03 ต.ค. 59 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
20 ส.ค. 59 ถึง 21 ส.ค. 59 ค่ายภาษาอังกฤษ Creative English Camp
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
11 ส.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง
08 ส.ค. 59 กิจกรรมวันอาเซียน
02 ส.ค. 59 ถึง 05 ส.ค. 59 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันสุนทรภู่
09 มิ.ย. 59 พิธีไหว้ครู
09 มิ.ย. 59 ประกวดดาว-เดือน และดาวเทียม
09 มิ.ย. 59 กิจกรรมรับน้องใหม่
12 พ.ค. 59 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
06 พ.ค. 59 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4
08 เม.ย. 59 ถึง 28 เม.ย. 59 เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน
25 มี.ค. 59 มอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้น ม.4
24 มี.ค. 59 มอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1
19 มี.ค. 59 สอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4
งานวิชาการ
03 มี.ค. 59 ถึง 10 มี.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
งานวิชาการ
11 ก.พ. 59 ถึง 12 ก.พ. 59 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
19 ม.ค. 59 ถึง 23 ม.ค. 59 กิจกรรมเข้าค่ายพุทธธรรม
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
12 ม.ค. 59 ถึง 15 ม.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
งานวิชาการ
29 ธ.ค. 58 ถึง 30 ธ.ค. 58 กิจกรรมกีฬาสี
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา
28 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันคริสต์มาส
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
08 ธ.ค. 58 ถึง 09 ธ.ค. 58 กิจกรรมตอบคำถามวันรัฐธรรมนูญ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
04 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
02 พ.ย. 58 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
17 ต.ค. 58 ถึง 01 พ.ย. 58 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
16 ต.ค. 58 ประกาศเกรด
บอร์ดของโรงเรียนและ www.amt.ac.th งานวิชาการ
07 ต.ค. 58 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะไม่ผ่าน
บอร์ดอาคาร 72 พรรษา งานวิชาการ
24 ก.ย. 58 ถึง 02 ต.ค. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
งานวิชาการ
21 ก.ย. 58 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึง 80%
บอร์ดอาคาร 72 พรรษา งานวิชาการ
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
29 ก.ค. 58 ถึง 06 ส.ค. 58 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและวันภาษาไทย
21 ก.ค. 58 ถึง 24 ก.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
งานวิชาการ
04 ก.ค. 58 กิจกรรมสารคดีสัญจร
26 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระภาษาไทย
26 มิ.ย. 58 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
งานกิจการนักเรียน
11 มิ.ย. 58 กิจกรรมไหว้ครู
29 พ.ค. 58 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
งานกิจการนักเรียน
14 พ.ค. 58 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558