สมัครเรียนออนไลน์

 

   

 

Facebook Fanpage

 

 

 


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 

อักษรย่อของโรงเรียน

ใช้อักษรย่อภาษาไทยว่า     ..    ซึ่งย่อมาจาก    โรงเรียนอมตวิทยา

ใช้อักษรย่อภาษาอังกฤษว่า  A.M.  ซึ่งย่อมาจาก  “AMATAWITTAYA SCHOOL

สีประจำโรงเรียน  คือ สีขาว สีแดง

สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  มีกริยามารยาทที่เรียบร้อย

สีแดง  หมายถึง  ความเป็นผู้นำที่เก่งกล้า และมีความสามารถในด้านต่าง ๆ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน  คือ  ต้นคูณ

หมายถึง   ความเป็นศิริมงคล  ค้ำจุน   กิจการของโรงเรียน ให้มีความเจริญ ก้าวหน้า  

ความยั่งยืน ความมั่นคงสืบไป

  

 

 
 
พันธมิตร
   
   
       
 โรงเรียนอมตวิทยา AMATA WITTAYA SCHOOL
ที่อยู่ : เลขที่ 121 หมู่4 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
ติดต่อ : Tel : 043-491036   |   Email : info@amt.ac.th   |   Fackbook : โรงเรียนอมตวิทยา
Copyright © 2020 amt.ac.th, all rights reserved