โรงเรียนอมตวิทยา อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

ดร.รัตนาภรณ์ สมบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อมูลอาคารสถานที่

 

 

 

ระดับอนุบาล

มีอาคารเรียน 1 หลัง

 

ระดับประถมศึกษา
มีอาคารเรียน 2 หลัง

 

ระดับมัธยมศึกษา

มีอาคารเรียน 4ชั้น 1 หลัง
อาคารเรียน 3 ชั้น 1 หลัง

สิ่งอำนวยความสะดวก
สระว่ายน้ำ
ฟิตเนส
ร้านกาแฟ