ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่
ในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557  ทางระดับประถมศึกษา  โรงเรียนอมตวิทยา  ขอเรียนเชิญคุณแม่หรือผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวันแม่พร้อมบุตรหลานของท่านด้วยนะคะ