ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
วันครูแห่งชาติ วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอรรณนพพร โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา นายวาสนา  ไชยศึก พร้อมคณะครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 โดยมีนายพงศกร อรรณนพพร เป็นประธานพิธี ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอหนองสองห้อง และคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู มีคณะครูผู้เข้าร่วมงานจากทุกโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนเอกชน วิทยาลัย และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองสองห้องมากกว่า 700 คน ผู้ได้รับรางวัล จำนวน 208 คน และในปีนี้ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันครู พ.ศ. 2560 คือ “ชาติพัฒนาด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู” สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดจัดงานวันครูครั้งที่ 61 ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 โดยใช้แนวคิดว่า “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” 
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2560,20:32   อ่าน 1418 ครั้ง