หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ปฎิทินกิจกรรม ติดต่อเรา


4 โปรแกรมการเรียน

เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน


ฝ่ายบริหารและบุคลากร

 • คณะผู้บริหาร
 • กลุ่มสาระฯภาษาไทย
 • กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
 • กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
 • กลุ่มสาระฯศิลปะและการงานอาชีพ
 • กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 • งานแนะแนว

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
  โรงเรียนอมตวิทยาได้กำหนดวันสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันที่ 7-10 มกราคม 2563 นี้
 • กำหนดการแข่งขันกีฬาภายใน
 • แจ้งเวลาเรียนในช่วงกิจกรรมกีฬาภายใน
  เนื่องด้วยโรงเรียนอมตวิทยาได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน จึงได้ปรับเปลี่ยนเวลาเรียนเพื่อความเหมาะสม
 • กำหนดการสอบ MK Award
  กำหนดการสอบ MK Award เพื่อค้นหาตัวแทนไปเที่ยวเกาหลี

โรงเรียนอมตวิทยา เปิดสอน 3 ระดับ

 • ระดับอนุบาล

 • ระดับประถมศึกษา

 • ระดับมัธยมศึกษา

ภาพกิจกรรม

รางวัล Medaikids Awards ชิงรางวัลเที่ยวประเทศเกาหลี
การแข่งขันเชียร์หลีดเดอร์
การแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา2562
ค่ายภาษาอังกฤษ
งานวันลอยกระทงประจำปี2562
ประชุมผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษา
ติดต่อเรา

ที่อยู่

121 หมู่ 4 ค.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190

  โรงเรียนอมตวิทยา

  043-491036

  info@amt.ac.th