ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอมตวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 636) 08 ม.ค. 62
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 332) 02 พ.ย. 61
แผนผังอาคารและห้องแข่งขัน กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29ก.ค.2561 (อ่าน 894) 28 ก.ค. 61
โรงเรียนอมตวิทยา ก้าวเข้าสู่ โรงเรียนติจิตัล 4.0 ด้วยแอพพลิเคชั่น จับจ่าย ฟอร์ สคูล (อ่าน 534) 25 ก.ค. 61
กำหนดการพิธีไว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 504) 12 มิ.ย. 61
ปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1 และ ม.4 (พร้อมผู้ปกครอง) วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 526) 07 พ.ค. 61
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 571) 07 พ.ค. 61
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2,3,5และ 6 วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 538) 07 พ.ค. 61
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่เน้นวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ม.1และม.4 (อ่าน 818) 21 ก.พ. 61
รับสมัครแล้วนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 947) 23 ม.ค. 61
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งครูผู้สอน ครั้งที่ 1 (อ่าน 1221) 03 พ.ค. 60
ประกาศรับสมัครบุคลากร ตำแหนงครูผู้สอน (อ่าน 1250) 17 เม.ย. 60
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1026) 20 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 821) 20 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ EC ม.4 (อ่าน 760) 07 มี.ค. 60
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ EC ม.1 (อ่าน 703) 07 มี.ค. 60
ประชาสัมพันธ์เรียนพิเศษ ช่วงซัมเมอร์ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 706) 07 มี.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 701) 07 มี.ค. 60
แจ้งกิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 688) 05 ต.ค. 59
ประกาศผลสอบเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกาษา 2559 (อ่าน 1598) 21 มี.ค. 59
ใบสมัครเรียนพิเศษ 2559 (อ่าน 2428) 14 มี.ค. 59
รายละเอียดเรียนพิเศษ ภาคฤดูร้อน 2559 (อ่าน 1017) 14 มี.ค. 59
ประกาศ รับสมัครบุคลากร (อ่าน 1635) 03 มี.ค. 59
ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ 59 (อ่าน 948) 24 ก.พ. 59
ประกาศผลการสอบห้องเรียน EC ระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 941) 24 ก.พ. 59
ประกาศผลการสอบห้องเรียน EC ระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 923) 24 ก.พ. 59
ใบสมัครเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1014) 03 ก.พ. 59
รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1222) 03 ก.พ. 59
คู่มือการใช้งาน ระบบเช็คเกรดออนไลน์ โรงเรียนอมตวิทยา (อ่าน 1052) 25 ธ.ค. 58
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (อ่าน 824) 02 ก.ค. 58
ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน ม.4 (อ่าน 1376) 19 มี.ค. 58
ประกาศผลการสอบวัดความรู้พื้นฐาน ม.1 (อ่าน 1408) 19 มี.ค. 58
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบรับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ (โควตา) ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1376) 11 ก.พ. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1473) 11 ม.ค. 58
ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1028) 11 ม.ค. 58
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ม.ปลาย) (อ่าน 1202) 09 ก.ค. 57
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ม.ต้น) (อ่าน 924) 09 ก.ค. 57
ประกาศผลการคัดเลือกครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รอบที่ ๑ (อ่าน 1208) 05 พ.ค. 57
ประกาศรับสมัครครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 2865) 24 เม.ย. 57
ประกาศคะแนนสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอมตวิทยา (อ่าน 1076) 20 มี.ค. 57