บทเรียนออนไลน์
สมัครเรียนออนไลน์

 

   

 

Facebook Fanpage

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มที่ใช้ในการเรียนออนไลน์
 

 

📣📖การเรียนรู้ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นและสื่อสังคมออนไลน์ เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการศึกษาของไทยอย่างมาก และเหมาะสำหรับช่วงสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน

🌟ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับตัวของเด็กนักเรียน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของผู้ปกครองในการรับมือกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนรูปแบบออนไลน์ ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการจัดเตรียมการเรียนการสอน E-Learning โดยแบ่งตามระดับชั้นเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาไว้ ดังต่อไปนี้

#อมตวิทยาล้ำหน้าทางเทคโนโลยี
#อมตวิทยา #amatawittayaschool
#รักเหมือนลูกผูกพันเหมือนญาติ
#สถานศึกษาโล่รางวัลพระราชทาน

 

ข่าวโดย : admin_Atiwat   วันที่ : 10 พฤษภาคม 2563

 
 
พันธมิตร
   
   
       
 โรงเรียนอมตวิทยา AMATA WITTAYA SCHOOL
ที่อยู่ : เลขที่ 121 หมู่4 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
ติดต่อ : Tel : 043-491036   |   Email : info@amt.ac.th   |   Fackbook : โรงเรียนอมตวิทยา
Copyright © 2020 amt.ac.th, all rights reserved