บทเรียนออนไลน์
สมัครเรียนออนไลน์

 

   

 

Facebook Fanpage

 

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนอมตวิทยา ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
 

โรงเรียนอมตวิทยา ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และส่งเสริมให้นักเรียนได้น้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัติในวิถีชีวิต และเป็นประโยชน์ ต่อตนเองและส่วนรวม ณ วัดนิเวศน์วิทยาราม

วันเข้าพรรษา ถือว่าเป็นอีกวันที่พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะถือโอกาสเข้าวัดทำบุญ และถวายเทียนพรรษา ในอดีตมีช่วงวันเข้าพรรษา พระภิกษุสงฆ์จะไม่สามารถไปจำวัดที่อื่นได้ และประกอบกับว่าในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน วัดในต่างจังหวัดไม่มีไฟฟ้าใช้ ต้องอาศัยแสงสว่างจากเทียน ญาติโยม จึงมีการถวายเทียนในวันเข้าพรรษา เป็นที่มาของการ “แห่เทียนเข้าพรรษา”

 

ข่าวโดย : admin_Atiwat   วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565

 
 
พันธมิตร
   
   
       
 โรงเรียนอมตวิทยา AMATA WITTAYA SCHOOL
ที่อยู่ : เลขที่ 121 หมู่4 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190
ติดต่อ : Tel : 043-491036   |   Email : info@amt.ac.th   |   Fackbook : โรงเรียนอมตวิทยา
Copyright © 2020 amt.ac.th, all rights reserved